๑๐ พ.ค. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า

๑๐ พ.ค. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า