๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันพืชมงคล

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันพืชมงคล

วันพืชมงคล 2560 ผลการเสี่ยงทายแรกนาขวัญ พระโคกินข้าว กินข้าวโพด กินหญ้า ทำนายน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี


และในการเสี่ยงทายผ้านุ่งเสี่ยงทาย พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทาย ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี