วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

ทุกคนก็คงจะรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่กันอยู่แล้วว่า มันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร น้องคิวพี ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังคิดจะเลิกบุหรี่นะครับ