สแกน คิวอาร์โค้ด แอดไลน์ คิวพี ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สแกน คิวอาร์โค้ด แอดไลน์ คิวพี ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับฟรี น้ำสลัดซองคิวพี 1 ซอง มูลค่า 20 บาท ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60 นี้