เข้าพรรษาปีนี้มาชวนกัน ลด ละ เลิก เครื่องดื่นมึนเมา กันนะครับ

เข้าพรรษาปีนี้มาชวนกัน ลด ละ เลิก เครื่องดื่นมึนเมา กันนะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจากน้อง คิวพี