บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธในงาน 165th Anniversary โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธในงาน 165th Anniversary โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา