สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ \

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน 
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด