น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม วันปิยหมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
๒๓ ตุลาคม วันปิยหมหาราช
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน 
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด