คิวพีน้ำส้มสายชูกลั่น จัดกิจกรรม Roadshow ตลาดสด

คิวพีน้ำส้มสายชูกลั่น จัดกิจกรรม Roadshow ตลาดสด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ คิวพีน้ำส้มสายขู สะอาดใส ภายใต้มาตรฐานคิวพีประเทศญี่ปุ่น และสร้างประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Everyday with KEWPIE เติมเต็มทุกความสุขบนโต๊ะอาหาร โดยได้มีการจัดบูธกิจกรรมให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุกรับของรางวัล และเดิน Troop ประชาสัมพันธ์ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาทักทายและร่วมสนุกกันนะครับ