ช็อปฉลองวันศุกร์กับ คิวพี ที่ตลาดนัดจุฬา !!! ที่ตลาดนัดจุฬา บริเวณหน้าตึกเศรษฐศาสตร์

ช็อปฉลองวันศุกร์กับ คิวพี ที่ตลาดนัดจุฬา !!! ที่ตลาดนัดจุฬา บริเวณหน้าตึกเศรษฐศาสตร์
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 6.00 - 14.00 น. หน้าตึกเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย