นคุ้มครองโลก (Earth Day) เพื่อให้คนทั่วโลกพร้อมใจกัน ทำประโยชน์และรักษาธรรมชาติ #KewpieThailand

#วันคุ้มครองโลก (Earth Day)
เพื่อให้คนทั่วโลกพร้อมใจกัน ทำประโยชน์และรักษาธรรมชาติ
#KewpieThailand ขอเชิญเพื่อนๆมาช่วยกัน #ลดขยะ คนละไม้คนละมือ
ทำให้โลกของเราคงอยู่ด้วยอากาศบริสุทธิ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป