ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด


ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และ พนักงาน
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด