เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และ พนักงาน 
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด