ช้อปรับเปิดเทอมกับสินค้า คิวพี ราคาพิเศษและกิจกรรมดีๆอีกเพียบ...ที่ตลาดซันทาวเวอร์ และกิจกรรมเดินทรูปประชาสัมพันธ์บริเวณหน้า BTS จตุจักร

ช้อปรับเปิดเทอมกับสินค้า คิวพี ราคาพิเศษและกิจกรรมดีๆอีกเพียบ...ที่ตลาดซันทาวเวอร์ และกิจกรรมเดินทรูปประชาสัมพันธ์บริเวณหน้า BTS จตุจักร

ตลาดซันทาวเวอร์
ทรูป BTS จตุจักร

วันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 8.00-14.00