ช้อปรับสิ้นเดือน...!!! กับสินค้า คิวพี ราคาพิเศษ... ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่ ชั้น 9)

ช้อปรับสิ้นเดือน...!!! กับสินค้า คิวพี ราคาพิเศษ...

ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่ ชั้น 9) 
โซนตลาดนัด วันที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 8.00-14.00