อร่อย สะดวก กับสินค้าพร้อมทาน คิวพี (สลัดไข่, เชคสลัด, มิ๊กซ์สลัด, ซุป)

อร่อย สะดวก กับสินค้าพร้อมทาน คิวพี 
(สลัดไข่, เชคสลัด, มิ๊กซ์สลัด, ซุป)


ได้ที่ ห้างสรรพสินค้า ริมปิง
สาขา เมญ่า, มีโชค, แอร์พอร์ท นิ่มซิตี้, กาดฝรั่ง


และพบกับกิจกรรมจัดชิมสินค้า

วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2561เวลา 11.00 น. - 18.00 น.