IDEA สังฆทาน เก๋ๆ สำหรับช่วงหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงและเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...อิ่มบุญอิ่มใจสไตล์คิวพี

IDEA สังฆทาน เก๋ๆ สำหรับช่วงหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงและเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา...จ้า


#อิ่มบุญอิ่มใจสไตล์คิวพี