พบกับมิกซ์สลัดพร้อมทาน หลากหลายรสชาติ ความอร่อย สลัดฟักทองญี่ปุ่น, สลัดข้าวโพดหวานและถั่ว, สลัดไข่ผสมฟักทองญี่ปุ่น ได้แล้วที่ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา

พบกับมิกซ์สลัดพร้อมทาน หลากหลายรสชาติ ความอร่อย สลัดฟักทองญี่ปุ่น, สลัดข้าวโพดหวานและถั่ว, สลัดไข่ผสมฟักทองญี่ปุ่น ได้แล้วที่ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา