วันนี้น้องคิวพี มาเอาใจคนย่านสีลมกันหน่อย เงินเดือนออกแล้วช้อปได้จ้า...พบสินค้า คิวพี ราคาพิเศษได้ที่อาคารซี พี ทาวเวอร์ สีลม

วันนี้น้องคิวพี มาเอาใจคนย่านสีลมกันหน่อย เงินเดือนออกแล้วช้อปได้จ้า...พบสินค้า คิวพี ราคาพิเศษได้ที่อาคารซี พี ทาวเวอร์ สีลม

วันที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 7.30-14.00 น.

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 1