คิวพี ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ไม่มีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

คิวพี ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ไม่มีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) 
เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

ด้วยนโยบายของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ คิวพี ได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย และดำเนินการผลิตภายใต้กระบวนการ
ผลิตที่ปลอดภัยมาโดยตลอด

และตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 กำหนดห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils)

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด จึงใคร่ขอยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) ทุกรายการ ไม่ได้ใช้วัตถุดิบ น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) เป็นส่วนประกอบ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูล กับทางบริษัท โดยผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ : 02-294-5115
Facebook : KewpieThailand
Line : @KewpieThailand