โปรโมชั่นพิเศษ...ลดแบบจัดหนักกับ คิวพี มายองเนส มายด์ไทป์ ขนาด 130 ml. ลดเหลือ 28 บาท จากราคาปกติ 40 บาท ที่ 7-Eleven เท่านั้น

โปรโมชั่นพิเศษ...ลดแบบจัดหนักกับ คิวพี มายองเนส มายด์ไทป์ ขนาด 130 ml. ลดเหลือ 28 บาท จากราคาปกติ 40 บาท 

ที่ 7-Eleven เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. - 23 ก.ย. 2561