สายช้อปต้องมา...พบกับสินค้าพร้อมทาน จากคิวพี ราคาพิเศษ และกิจกรรมจัดชิมสินค้า!! ที่ห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต วันที่ 28 - 30 ก.ย. 61

สายช้อปต้องมา...พบกับสินค้าพร้อมทาน จากคิวพี ราคาพิเศษ และกิจกรรมจัดชิมสินค้า!! ที่ห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต

วันที่ 28 - 30 ก.ย. 61

สาขา เมญ่า
สาขา มีโชค
สาขา กาดฝรั่ง