กิจกรรม “คิวพีร่วมปลูกป่า 2 หมื่นต้นกล้า” ใน โครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ 

ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิ่ง ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พิธีเปิดเวลา 9.00 น. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน.