"คิวพีร่วมปลูกป่า 20,000 ต้นกล้า" ในกิจกรรม โครงการ “ปลูกป่า รักษาต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ”

บริาัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิ่ง ตำบล สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จดโครงการ "ปลูกป่า รักษาต้นน้ำ  เฉลิมพระเกียรติฯ" เมื่อเวลา 9.00 น. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน.