บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภค (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่  22 พค. 2558 บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ มอบเครื่องอุปโภค (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี