งานแสดงนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน

          บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารอบในประเภท Energy saving & global warming Environment ชื่อนวัตกรรม Recycle cooling soft water in Flume tank โดยส่วนวิศวกรรมร่วมกับส่วนผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจุดที่มีสามารถประหยัดพลังงานพบว่าคุณภาพน้ำที่ผ่านการล้างผักในขั้นตอนสุดท้ายอ่างแช่ผักสามารถนำน้ำมา Pre cool (หล่อเย็น) เพื่อปรับอุณหภูมิของน้ำก่อน Chiller  ระบบทำความเย็นที่ต้องส่งเข้าไปใช้ในไลน์การผลิตจะทำให้ลดการใช้พลังงานลงได้