ประมวลภาพบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสินค้า ICC FAIR ครั้งที่ 16

ประมวลภาพบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสินค้า ICC FAIR ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม ที่ผ่านมา และพบกับกิจกรรมดี ๆกับทาง คิวพี ในดอกาสหน้า