ประมาลภาพกิรกรรมที่ Astera Sathorn Hotel

ประมาลภาพกิรกรรมที่ Astera Sathorn Hotel กับศูนย์สุขภาพบ้านดอยฟ้า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีมากเลย ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับ ^ ^