ต้อนรับตรุษจีนกับโปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์

ต้อนรับตรุษจีนกับโปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์

พบกับ

น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ตรา คิวพี ขนาด 250 ml. ลดเหลือ  69 บาท
น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องญี่ปุ่นตรา คิวพี ขนาด
250 ml. ลดเหลือ  59 บาท
น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิตรา คิวพี ขนาด
700  ml. ลดเหลือ  49 บาท
น้ำส้มสาชชูกลั่น
5% ตรา คิวพี ขนาด 700 ml. ลดเหลือ  17  บาท
น้ำส้มสาชชูกลั่น
5% ตรา คิวพี ขนาด 250 ml. ลดเหลือ  11.50  บาท

ที่ Big C ทุกสาขา ถึง 8 ก.พ. นี้