บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ) จัดอบรมทำอาหาร

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ) จัดอบรมคลาสเรียนทำอาหารในเมนู Bouquet salad ซึ่งได้รับผลตอบรักจากนักศึกษาเป็นอย่างดี และทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้กันใหม่ในโอกาสหน้า