ประมวลภาพ กิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี

บริษัท คิวพี(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียน กับ ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี เพื่อใช้ในการจัดจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ และทางคิวพีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในภายภาคหน้า