บริษัท คิวพี (ประเทศไทยจำกัด) ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด คุณ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

บริษัท คิวพี (ประเทศไทยจำกัด) ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด คุณ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ณ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ วันที่  25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา