คิวพี ขอเชิญทุกท่าน ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ " Food for Mom" จานพิเศษเพื่อคนพิเศษกับน้ำสลัดคิวพี

คิวพี ขอเชิญทุกท่าน ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ 
" Food for Mom" จานพิเศษเพื่อคนพิเศษกับน้ำสลัดคิวพี

ง่ายๆ เพียงถ่ายภาพคู่แม่ลูกพร้อมสลัดจานโปรดกับน้ำสลัด
คิวพี และบรรยายใต้ภาพ ส่งมาที่เพจกิจกรรม

ของรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ รับ KEWPIE Doll ลิขสิทธิ์แท้จาก ญี่ปุ่น 
(มูลค่า 1900 บาท) + Dressing set ขนาด 210ml. (4 รสชาติ) มูลค่า (350 บาท) จำนวน 1 รางวัล


2. รางวัลชมเชย รับ หมอนผ้าห่ม คิวพี (มูลค่า 390 บาท) + Dressing set ขนาด 210ml. (2 รสชาติ) มูลค่า (170 บาท) จำนวน 2 รางวัล

3. พิเศษ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม รับ Dressing set ขนาด 50ml (มูลค่า 100 บาท)


กติกาการร่วมสนุก

1. กด ถูกใจ และ แชร์ กิจกรรม

2. ถ่ายภาพ ในหัวข้อ " Food for Mom จานพิเศษเพื่อคนพิเศษกับน้ำสลัดคิวพี เพียงถ่ายภาพคู่แม่ลูกพร้อมสลัดจานโปรดกับน้ำสลัดคิวพี และบรรยายใต้ภาพ ส่งมาที่เพจกิจกรรม

3. ทางคิวพีจะทำการติดหมายเลขที่รูปประกวด และแชร์ ภาพลงเพจ

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ รับ KEWPIE Doll (มูลค่า 1900 บาท) + Dressing set ขนาด 210ml. (4 รสชาติ) มูลค่า (350 บาท) = จำนวน 1 รางวัล 
โดยจะทำการสุ่มผู้โชคดีจากผู้ที่ร่วมกิจกรรม

รางวัลชมเชย รับ หมอนผ้าห่ม คิวพี (มูลค่า 390 บาท) + Dressing set ขนาด 210ml. (2 รสชาติ) มูลค่า (170 บาท) = จำนวน 2 รางวัล
โดยจะทำการสุ่มผู้โชคดีจากผู้ที่ร่วมกิจกรรม


ทุกโพสที่เข้าร่วมกิจกรรม รับ Dressing set ขนาด 50ml (มูลค่า 100 บาท)

ระยะเวลา
สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ส.ค. 59 และ ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 9 ก.ย. 59