เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด