6 เมนูของไหว้เจ้าสารทจีน ความอร่อยบนความเชื่อเสริมสิริมงคล

6 เมนูของไหว้เจ้าสารทจีน ความอร่อยบนความเชื่อเสริมสิริมงคล


เทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งในทุก ๆ ปีจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ส่วนในปี พ.ศ. 2559 นี้จะตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2559