บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในงาน 164 ปีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในงาน 164 ปีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ภาพบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข
ทางบริษัท คิวพี ขอขอบคุณ คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมา ณ ที่นี้ด้วยครับ