ประมวลภาพ บรรยากาศภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

ประมวลภาพ บรรยากาศภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 8 โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ครับ