บริษัท คิวพี ประเทศไทย จำกัด ร่วมแจก Salad Shake ที่สนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท คิวพี ประเทศไทย จำกัด ร่วมแจก Salad Shake ที่สนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกับพนักงานของ Gourmet Connect และสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทย เพื่อแจกผู้มาร่วมงาน โดยหมุนเวียนกันไป