พบกับ คิวพี ได้แล้วที่ 7-11 ไกล้บ้านคุณ

พบกับ คิวพี 
น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น
น้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น
และมายองเนส สูตรมายไทด์
ได้แล้วที่ 7-11 ไกล้บ้านคุณ