วันพรุ่งนี้ ท่านใดที่อยุ่ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพรุ่งนี้ ท่านใดที่อยุ่ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญพบกับบูธสินค้า คิวพี ได้ ณ บริเวณลานพระเกี้ยว เวลา 6.00 - 18.00 น.
แล้วพบกันนะครับ