วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี น้องคิวพี ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับ ^ ^