พบกับ คิวพี น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น และ น้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น ขนาดใหม่ 125 ml. ได้แล้วที่ 7-11ทุกสาขา

พบกับ คิวพี น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น และ น้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น ขนาดใหม่ 125 ml. ได้แล้วที่ 7-11ทุกสาขา