ชื่อสินค้า น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราคิวพี
ประเภทสินค้า น้ำส้มสายชูกลั่น 5%
รสชาติ เปรี้ยว
ลักษณะ น้ำส้มสายชูกลั่นแท้ จากวัตถุดิบคุณภาพและการผลิตตามมาตรฐาน
การใช้งาน ใช้หมักผักและผลไม้ ปรุงอาหารรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อม
จุดเด่น สะอาดใส
คำแนะนำ การเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง
ขนาด 250ml.
ชื่อสินค้า น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราคิวพี
ประเภทสินค้า น้ำส้มสายชูกลั่น 5%
รสชาติ เปรี้ยว
ลักษณะ น้ำส้มสายชูกลั่นแท้ จากวัตถุดิบคุณภาพและการผลิตตามมาตรฐาน
การใช้งาน ใช้หมักผักและผลไม้ ปรุงอาหารรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อม
จุดเด่น สะอาดใส
คำแนะนำ การเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง
ขนาด 700ml.
ชื่อสินค้า น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราคิวพี
ประเภทสินค้า น้ำส้มสายชูกลั่น 5%
รสชาติ เปรี้ยว
ลักษณะ น้ำส้มสายชูกลั่น 5% จากวัตถุดิบคุณภาพและการผลิตได้มาตรฐาน
การใช้งาน ใช้หมักผักและผลไม้ ปรุงอาหารรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อม
จุดเด่น สะอาดใส
คำแนะนำ เก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง
ขนาด 1,000 ml.